Diabetes heeft zijn weerslag op de conditie van de voeten. Door de verhoogde glucose spiegel in het bloed beschadigen de bloedvaten en zenuwen. Dit komt het meest voor in de extremiteiten zoals de voeten. Dit resulteert in een verminderd gevoel, verminderde doorbloeding en slechte wondgenezing.

Hierom is het extra belangrijk om uw voeten net dat beetje extra aandacht te geven. Dagelijkse controle op wondjes en drukplekken, maar ook een regelmatig bezoek aan de medisch pedicure zijn belangrijk. Tijdens de behandeling zal ik de voeten verzorgen, controleren en u van advies voorzien. Hierdoor word de kans op complicaties kleiner en blijft de gezondheid van de voeten behouden.

De mogelijkheid bestaat dat u uw medisch pedicure behandelingen vergoed krijgt. Hiervoor heb ik contracten afgesloten met Podotherapie Achterhoek en Voetencentrum Wender.

Jaarlijks screenen zij uw voeten op de volgende punten:

  1. Gevoel in de voeten
  2. Mate van doorbloeding
  3. Aanwezigheid van drukplekken
  4. Andere gezondheidsfactoren.

De Simm’s classificatie en Zorgprofiel wat hieruit komt bepalen het aantal behandelingen die u vergoed kunt krijgen. Valt u onder Simm’s 0 of 1? Dan krijgt u geen vergoeding vanuit de podotherapeut. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor vergoeding aanvullende verzekering. Dit kunt u het best na vragen bij uw zorgverzekering.